Liften renovatie

Referenties

Wij hebben deze Dealemans lift die 3 jaar heeft stil gestaan gerenoveerd en weer een stuk veiliger gemaakt dan hij was in de jaren 40.

1. Veiligheid in liften: een onderschat probleem

Veiligheid in liften: een onderschat probleem

In België worden dagelijks miljoenen liftknoppen ingedrukt zonder dat er enig technisch probleem is of ongeval gebeurt. Dit betekent niet dat we daarom minder aandacht moeten hebben voor de veiligheid want een ongeval is nooit ver weg. En met dergelijke toestellen kunnen ongevallen zware gevolgen hebben. In sommige uitzonderlijke gevallen kan er een dodelijk ongeval gebeuren. De voornaamste oorzaken van ongevallen zijn onder andere een liftkooi zonder deur of de slechte werking van dergelijke deur als er één is, onvoldoende precisie wanneer de lift tot stilstand komt, ongecontroleerde neerwaartse of opwaartse bewegingen van de lift, een defecte verlichting. De meeste problemen doen zich voor bij de oudere liften. En daar zijn er heel wat van! De meerderheid van de liften in ons land zijn meer dan 20 jaar oud.
Bron: fgov.be
Vanaf 1 april 1984
aangepast voor 31 december 2014
tussen 1 januari 1958 en 1984
aangepast voor 31 december 2016
voor januari 1958
aangepast voor 31 december 2022

2. Stappen modernisatieprogramma:
Liften voor 1958

1. Het laten uitvoeren van een risicoanalyse door een erkend controleorganisme.

De risicoanalyse wordt opgesteld, specifiek voor uw liftinstallatie volgens het bouwjaar, snelheid en hoogte.

2. Prijsofferte modernisatie.

In samenspraak met de klant wordt een offerte gemaakt en besproken, de onderdelen die ernstig risico vertonen op een ongeval worden eerst behandeld.

3. Het laten uitvoeren van de elektrische modernisatie.(zie ook de 10 aanbevelingen)

Het vervangen van de besturing met alle betrokken onderdelen,Voor de gebruiker is de besturing software zo ontwikkeld dat opsluiting met 90% is gereduceerd. En misbruik wordt erkend en voorkomen. Zelfs als een reedcontact van de telling kapot is zal de lift terug keren naar de onderste stopplaats de mensen gelegenheid geven de lift te verlaten, waarna de lift buitendienst gaat.Voor de veiligheid van de Liftmonteur en of Inspecteur zijn speciale schakelingen toegevoegd om de veiligheid te verhogen, op inspectiebesturing kan gereden worden tot ca. 15 cm voor de eindstopplaats zodat alles goed onderhouden kan worden.Na het terug zetten van Inspectieschakelaar zal de lift pas na 30 sec. op etage oproepen reageren, indien men een kooicommando geeft is de lift na 5 sec. weer beschikbaar.Hiermee wordt voorkomen dat de lift ongewild gaat rijden, of dat per ongeluk de liftdeur dichtklapt en dan gaat rijden.Tijdens inspectie is de veiligheidslijn open en wordt door middel van de inspectie op of neer gesloten, zodat bij defect van een elektronisch component geen gevaarlijke situatie kan ontstaan.

4. De overige verplichte onderdelen van de risicoanalyse laten uitvoeren voor 31-12-2022.

In deze laatste fase wordt het hekwerk opgehoogd of aangewerkt met glas/pvc plaat.Ook het vervangen van de grendelingen en het plaatsen van een communicatiesysteem wordt voorzien in de laatste fase.Vraag naar onze oplossingen op maat, wij maken een tijdlijn waardoor de hinder voor u en de bewoners beperkt blijft.

Thiery Type 4:

Deze type van motor wordt potentieel als gevaarlijk aanzien,Door metaalvermoeidheid is het mogelijk dat de trage as waarop de frictieschijf op bevestigd is kan breken.Hierdoor krijgt de liftkooi een ongecontroleerde opwaartse beweging wat natuurlijk zeer gevaarlijk kan zijn voor de liftgebruiker en de monteurs.

Deze type van motor komt vaak voor tussen bouwjaar 1965-1975 met maximum 4 pers-320K.

In de meeste gevallen wordt de liftmotor vervangen wat zeer ingrijpend en kostelijk is,Een lange levertijd zodat uw lift een hele tijd buiten dienst is.Wij bieden u echter de mogelijkheid om de motor te laten staan en een extra veiligheid op te bouwen zodat het risico van ongecontroleerde opwaartse beweging volledig wordt weggenomen.Deze methode is goedgekeurd door de erkende EDTC.Vraag naar onze oplossingen op maat.